Burning Cities

Mødet med fjendens hær

Alisin venter nær skoven mens at Rose og Wiliam sniger sig tættere på.

Da de kommer tilbage har de en ny allieret med. Artilleristen Plato, der tydeligvis også er en præst der tilbeder Azyriel har åbenbart reddet dem ud af en knibe de bragte sig selv i.

Alisin ser Plato som et friskt pust, da han ser ud til at dele hendes syn på verdenen.

Den næste dag får gruppen med alles hjælp fremskaffet beviser på at Roses bror er en forrædder og stablet et møde på benene til den følgende dag.

Til det store møde får William lov til at tale på Roses og Alisins vegne og mødet ender med at hæren vil vende om og føre en rigtig retssag mod Roses bror tilbage i deres egen by. Rose indvilliger i at tage med.

Alisin skaber kontakt til de spirit binders der er i hæren, og Plato vil forsøge at overtale sine Artilleri venner til at følge med til Torus i håb om bedre betaling…. Hvordan de to ting går vil kun tiden vise.

View
Forberedelser i skoven

Dagen efter begynder Alisin at forberede små magiske genstande hver gang at der holdes hvil.

Det bliver spændende at se hvor velforberedte gruppen er når vi når frem til hæren.

View
En blodig skovtur

I flygtede gennem Taloon Forest hvor en række fjendtlige soldater, sendt af Roses bror, indhentede jer. En rimelig lige skudduel opstod, men fjendes es blev taget fra dem da Rose og Alisin uskadeligegjorde fjendens Spirit Binder.

I dræbte alle fjenderne og ingen undslap. Ud af jeres 20 Roden blev 4 slået ihjel, 8 er hårdt sårede. I sendte dem hjem til Torus og Fahrad rejste med dem… efter at Rose gave ham en lidt åben tilladelse til at gøre det sværere for William at blive leder af det nye rekogniserings kompagni.

In-Game Date: 22nd of September.

View
En tur i kalkbruddet

Spillerne søgte ly nær Taloon Forest i Taloon Chalk Mines. De blev observeret af ånder i luften og forfulgt af to Rakshas.

I kalkbruddene kollapsede de tunnelerne bag sig for at afskære forfølgerne. Det gik galt og de fik selv gangene i hovedet. Mirakuløst nok var der ingen af spillerne eller deres Roden der døde. En Roden var tæt på, men efter en heroisk indsats fra Alisin skulle han kun have amputeret benet.
De 20 Rodens tog i gennemsnit et Midi (-2D) wound.

William lagde pres på Fahrad og Fahrad bøjede sig for hans vilje… men var tydeligvis ikke glad for det.

I den anden ende af kalkbruddene lagde de en fælde for de 2 Raksha og besejrede dem. Her lærte de lidt om Roses bror og de Spirit Binders der tjener ham. De hørte om Fyrst Kurasz, en Raksha adelig som enten tjener den Persiske Kejser frivilligt eller er bundet til en Summoners vilje. Fyrst Kurasz agerer bodyguard for den mægtigste af de Spirit Binders Alisins bror har “lånt”.

In-Game Date: 20th of September.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.