Burning Cities

Forberedelser i skoven

Dagen efter begynder Alisin at forberede små magiske genstande hver gang at der holdes hvil.

Det bliver spændende at se hvor velforberedte gruppen er når vi når frem til hæren.

Comments

AlexanderMunck Linde

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.