Burning Cities

Mødet med fjendens hær

Alisin venter nær skoven mens at Rose og Wiliam sniger sig tættere på.

Da de kommer tilbage har de en ny allieret med. Artilleristen Plato, der tydeligvis også er en præst der tilbeder Azyriel har åbenbart reddet dem ud af en knibe de bragte sig selv i.

Alisin ser Plato som et friskt pust, da han ser ud til at dele hendes syn på verdenen.

Den næste dag får gruppen med alles hjælp fremskaffet beviser på at Roses bror er en forrædder og stablet et møde på benene til den følgende dag.

Til det store møde får William lov til at tale på Roses og Alisins vegne og mødet ender med at hæren vil vende om og føre en rigtig retssag mod Roses bror tilbage i deres egen by. Rose indvilliger i at tage med.

Alisin skaber kontakt til de spirit binders der er i hæren, og Plato vil forsøge at overtale sine Artilleri venner til at følge med til Torus i håb om bedre betaling…. Hvordan de to ting går vil kun tiden vise.

Comments

AlexanderMunck Linde

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.